PPC Google Ads oglašavanje

Digitalno tržište je kompleksno i dinamično

Prvi korak svake uspješne suradnje je upoznavanje. Na zajedničkom sastanku anlizirati ćemo Vašu trenutnu situaciju i utvrditi ciljeve marketinške kampanje
Na temelju zajednički definiranih ciljeva kreirati ćemo učinkvite kampanje koje uključuju našu punu podršku od kreiranja landing stranica , postavlajna oglasa za kampanju do sukreiranja sadržaja potrebnih za postizanja rezulata
Svakodnevno ćemo pratiti rezultate i učinnke kreiranih kampanja , optimitirati ih sukladno rezultatima monitoringa i davati redovite izvješataje o napredku.

Z

Strategija

Proces kreiranja marketinškig kampanja kreće sa upoznavanjem Vaše tvrtke i analizom konkurencije. Kreirati ćemo strategiju prilagođenu Vama i vašim potrebama.

Z

Optimizacija

Optimiziramo kampanje na dnevnoj bazi analizirajući rezultate kako bi postigle što bolje učinke.

Zatražite ponudu!

Ispunite obrazac za kontakt kako biste dobili procjenu vaše trenutačne strategije digitalnog marketinga i što naše marketinške usluge mogu učiniti kako bi poboljšale Vaše poslovanje.

AT20 digital agency
Ive Marinkovića 20
Rijeka 51 000
Hrvatska ,Croatia

info@at20digitalagency.com

Contact PersonWhatsApp us