Digitalna transformacija poslovanja

personalizirani pristup digitalnom marketingu

personalizirane marketinške kampanje pomoću kojih možete ponuditi Vašim klijentima jedinstveno rješenje prilagođeno njima

Optimizirajte Vaš marketing

Personalizirane marketinške kampanje

Personalizirane marketinške kampanje će Vam olakšati da razumijete Vaše klijente i komunicirate Vaše marketinške poruke sa njima na smislen način prilagođen njihovim potrebama. Naše tehnološko rješenje učinkovito kombinira online i offline informacije o klijentima pod jednom platformom, generira i kvalificira nove klijente pomoću marketinških komunikacija prilagođenih profilu svakog kontakta, razini interesa o Vašem proizvodu ili usluzi, interakcije sa Vašom web stranicom i Vašim marketinški porukama.

g

Jednostavna implementacija

Uštedite na vremenu i novcu samostalno kreirajući kompleksne profesionalne kampanje.
Kreirajte i implementirajte marketinške kampanja bez potrebe za zapošljavanjem IT osoblja.

Uštedite novac

saznajte kojim marketinškim kanalom dolaze do Vas Vaši klijenti kroz jednostavan automatski prikaz klijenata, kanala kroz koji su došli i prihoda po klijentu. Usredotočite Vaš marketinški budžet na kanale koje daju rezultate.

Integracija baze podataka umrežena sa makretinškim kampanjama

Integrirajte Vašu postojeću bazu podataka CRM i prilagodite marketinške aktivnosti na temelju analiza podataka. Jedinstvena izvješća o aktivnostima svakog kontakta pregled interakcija sa Vašom web stranicom, e-mail klikovi, koji tekstovi na stranci privlače klijente, a koji ne,itd .

Segmentiranje klijenata

Segmentirajte i vodite prodajne procese uz pomoć definiranih ciljeva i preduvjeta. Segmentirane ponude prema demografskim podacima, lokaciji, interakciji sa Vašim marketingom. Kreirajte kampanje usmjerene na korisnike, koje su jedinstvene, relevantne i u pravom trenutku. Ponudite Vašim klijentima jedinstveno rješenje prilagođeno njima.

Automatizirana komunikacija s klijentima

Predefinirajte poruke i automatizirajte komunikaciju. Uštedite na vremenu automatskim unosom klijenata i komunikaciji s njima na temelju Vaših predefiniranih procesa. Nadgledajte i optimizirajte odabrane segmente klijenata i procese koji se automatski obavljaju za Vas.

360 °profiliranje klijenta

 Platforma za kreiranje marketinške strategije putem različitih kanala

Analiza marketiških kampanja

Jedinstvena izvješća o aktivnostima svakog kontakta kroz prikaz interakcije sa Vašom web stranicom, praćenje e-maila, pogleda sadržaja, ispunjavanja internet obrazaca, itd

Optimizacija marketinga

Primjena podataka proizašlih iz marketinške analize na razne dijelove marketinškog procesa. Otkrijte gdje gubite potencijalne kupce kao i što ih najviše privlači.

Automatizirajte prodajne procese

Vizualizirajte i automatizirajte Vaše prodajne procese kako biste bolje i učinkovitije planirali komunikaciju sa klijentima. Prilagodite poruke svojim klijentima i kreirajte učinkovite marketinške kampanje kroz različite kanale marketinga.

Jednostavna implementacija

samostalno kreirajte kompleksne profesionalne kampanje

T

Analiza podataka

Optimizacija marketinga

Segmentacija klijentata

integracija off-line i on-line

v

Automatizirana komunikacija

f

Dinamički email marketing

Automatizirajte Vaše marketinške procese

Jednostavna implementacija

Uštedite na vremenu i novcu samostalno kreirajući kompleksne profesionalne kampanje.

Besplatna proba bez obveze

AT20 digital agency
Ive Marinkovića 20
Rijeka 51 000
Hrvatska ,Croatia

info@at20digitalagency.com

Contact PersonWhatsApp us