Automatizirajte Vaše procese

Digitalno marketinško rješenje za turističke agencije

Ponudite Vašim klijentima jedinstveno rješenje prilagođeno njima.

01. Novi klijenti

Marketinška platforma za automatizirani marketing će Vam olakšati  posjetioce Vaše web stranice pretvoriti u klijente. Automatizirajte procese i personalizirajte komunikaciju sa posjetiocima Vaše web stranice.

02. Optimizacija

Saznajte koji marketinški kanali generiraju vaše prihode u kvantitativnom i kvalitativnom formatu. Fokusirajte Vaš marketinški budžet na kanale koji donose prihode, a poboljšajte ili uklonite one koji nisu uspješni.

03. Jednostavno

Kreirajte i implementirajte sofisticirane marketinške kampanje samostalno brzo i jednostavno. Povećajte prihode uz veliku uštedu na vremenu i novcu bez potrebe za zapošljavanjem IT osoba .

Personalizirani marketing

Digitalna transformacija poslovanja

Pretvorite posjetioce Vaših web stranica koji su u potrazi su za turističkim aranžmanom u klijente. Na temelju njihovih specifičnih potreba moći ćete im ponuditi personaliziranu ponudu. Nudite im aranžmane u okvirima njihove platežne mogućnosti,  željene destinacije i vremenskog termina. Poboljšana perosonalizirana komunikacija sa posjetiocima Vaše web stranice pretvoriti će ih u Vaše lojalne kupce.

%

Povećanje konverzija

%

Povećanje prodaje

Definiranje, segmentiranje i praćenje učinka marketinških kampanja

Jedinstvena izvješća o aktivnostima svakog kontakta.

Segmentiranje klijenata

Kreirajte segmentirane ponude prema demografskim podacima, lokaciji i interakciji sa Vašim marketingom. Kreirajte kampanje usmjerene na korisnike, koje su jedinstvene, relevantne i u pravom trenutku. Ponudite Vašim klijentima jedinstveno rješenje prilagođeno njima.

i

Integracija baze podataka

Integrirajte Vašu postojeću bazu podataka CRM i prilagodite marketinške aktivnosti na temelju analiza podataka klijenata. Jedinstvena izvješća o aktivnostima svakog klijenta, pregled interakcija sa Vašom web stranicom, e-mail klikovi, koji tekstovi na stranci su klijentima najinteresantniji, a koji nisu i treba ih poboljšati.

Automatizirajte prodajne procese

Vizualizirajte i automatizirajte Vaše prodajne procese kako biste bolje i učinkovitije planirali komunikaciju sa klijentima. Upotrebljavajte marketinšku automatizaciju kako biste prilagodili poruke svojim klijentima i ostvarili učinkovite marketinške kampanje na različitim kanalima marketinga.

Jednostavna implementacija

samostalno kreirajte kompleksne profesionalne kampanje

T

Analiza podataka

Optimizacija marketinga

Segmentacija klijentata

integracija off-line i on-line

v

Automatizirana komunikacija

f

Dinamički email marketing

Automatizirajte Vaše marketinške procese

Primjer personalizirane strategije

Pogledajte kako je Škola jedrenja primjenila personaliziranu marketinšku strategiju i poboljšala učinke marketinga.

AT20 digital agency
Ive Marinkovića 20
Rijeka 51 000
Hrvatska ,Croatia

info@at20digitalagency.com

Contact PersonWhatsApp us