Automatizirajte Vaše procese

Digitalno marketinško rješenje za ordinacije stomatologije i medicine

Ponudite Vašim klijentima jedinstveno rješenje prilagođeno njima

01. Novi klijenti

Marketinška platforma za automatizirani marketing će Vam olakšati da posjetioce Vaše web stranice pretvorite u klijente. Automatizirajte procese i personalizirajte komunikaciju s posjetiocima Vaše web stranice.

02. Optimizacija

Saznajte koji marketinški kanali generiraju vaše prihode u kvantitativnom i kvalitativnom formatu. Fokusirajte Vaš marketinški budžet na kanale koji donose prihode, a poboljšajte ili uklonite one koji nisu uspješni.

03. Jednostavno

Kreirajte i implementirajte sofisticirane marketinške kampanje samostalno brzo i jednostavno. Povećajte prihode uz veliku uštedu na vremenu i novcu bez potrebe za zapošljavanjem IT osoba.

Personalizirani marketing

Digitalna transformacija poslovanja

Posjetioci Vaših stranica su u potrazi za rješenjem svojih medicinskih problema. Neki od njih se žele samo informirati o mogućnostima liječenja, potencijalnim nuspojavama ili vremenu oporavka. Neki od njih su spremni i žele dogovoriti termin liječenja. Personalizirajte Vašu komunikaciju sa posjetiocima putem platforme za marketinšku automatizaciju sukladno njihovoj specifičnoj situaciji. Marketinška automatizacija je strateški pristup usredotočen na stvaranje i distribuciju vrijednog, relevantnog i dosljednog sadržaja za privlačenje i zadržavanje jasno definirane publike.

%

Povećanje konverzija

%

Povećanje prodaje

Definiranje, segmentiranje i praćenje učinka marketinških kampanja

Jedinstvena izvješća o aktivnostima svakog kontakta

Segmentiranje klijenata

Segmentirane ponude prema demografskim podacima.lokaciji, interakciji sa Vašim marketingom. Kreirajte kampanje usmjerene na korisnike, koje su jedinstvene, relevantne i u pravom trenutku. Ponudite Vašim klijentima jedinstveno rješenje prilagođeno njima.

i

Integracija baze podataka

Integrirajte Vašu postojeću bazu podataka CRM i prilagodite marketinške aktivnosti na temelju analiza podataka, Jedinstvena izvješća o aktivnostima svakog kontaktam, pregled interakcija sa Vašom web stranicom, e-mail klikovi, koji tekstovi na stranci su klijentima najinteresantniji, a koji nisu i treba ih poboljšati.

Automatizirajte prodajne procese

Vizualizirajte i automatizirajte Vaše prodajne procese kako biste bolje i učinkovitije planirali komunikaciju sa klijentima. Upotrebljavajte marketinšku automatizaciju kako biste prilagodili poruke svojim klijentima i ostvarili učinkovite marketinške kampanje na različitim kanalima marketinga.

Jednostavna implementacija

samostalno kreirajte kompleksne profesionalne kampanje

T

Analiza podataka

Optimizacija marketinga

Segmentacija klijentata

integracija off-line i on-line

v

Automatizirana komunikacija

f

Dinamički email marketing

Automatizirajte Vaše marketinške procese

Primjer personalizirane strategije

Pogledajte kako je Škola jedrenja primjenila personaliziranu marketinšku strategiju i poboljšala učinke marketinga.

AT20 digital agency
Ive Marinkovića 20
Rijeka 51 000
Hrvatska ,Croatia

info@at20digitalagency.com

Contact PersonWhatsApp us