LOVAČKI TURIZAM

 

LOVAČKI TURIZAM – OVLAŠTENIK PRAVA LOVA/LOVIŠTE

Samozadovoljstvo s mrvicama u lovnom turizmu predznak je zaostalosti, nerazvijenosti i nadasve nedostatka vizije vlastitih mogućnosti i vlastitih ambicija.

Raslojavanjem društvenih zajednica i općom globalizacijom broj konzumenata kojima su dostupne skuplje razine zabave, a lovački turizam to svakako jest, nezaustavljivo raste i u nacionalnim i u međunarodnim razmjerima.

Današnja lovna klijentela regrutira se uglavnom iz moćnijih/bogatijih skupina/slojeva društva bez obzira na povijest njihovih izvora moći. Oni svoj, barem kod novostvorenih bogataša jednim dijelom „brzo“ stečeni kapital, široke ruke i vrlo rado troše za osobno zadovoljstvo.

Presudni uvjet je da to zadovoljstvo bude nadasve potpuno i uz vrhunske uvjete s kompletnom pratećom uslugom. Stoga program koji se želi ponuditi u lovnom turizmu mora biti dobro osmišljen i upakiran u cjeloviti aranžman.

Takav aranžman mora biti transparentan do najsitnijih detalja, a potencijalno i sa zamjenskim planom B, a u složenijim slučajevima i s planom C kako bi se izbjegli konfuzija i neuspjeh, a gost bio zadovoljan i ukoliko se primarni plan iz bilo kojih razloga izjalovi.

Fokus svakako treba biti na stvarnim/realnim mogućnostima ponude određenog ovlaštenika prava lova (lovišta) ili zajedničkog nastupa njih više, ističući konkretne osobitosti i realno ostvarive ciljeve. Skromniji ali realni i dobro pripremljeni programi neusporedivo su prihvatljiviji od neobjektivnih, prenapuhanih i najčešće ne ostvarivih lažnih obećanja.

Često je manje bolje, a eventualno ostvareni bonus dodatna je motivacija za privlačenje novih potrošača. S motrišta lovstva program primarno mora istaknuti vrstu divljači koja se i u kojem dobu godine može naći u ponudi, a čemu se prilagođava odgovarajuća zakonom propisana tehnika lova, broj sudionika u lovu, obvezna zastupljenost i pasmine lovačkih pasa kao i uporaba dozvoljenog lovačkog oružja, streljiva i opreme.

Isticanje nekih realnih pokazatelja o mogućoj brojnosti određene svojte divljači (lovno gospodarski kapacitet), njenom stvarnom brojanjem utvrđenom stanju (realni kapacitet), rezultatima prethodnih odstrela kao i o potencijalnoj trofejnoj vrijednosti pojedinih svojti raspoložive krupne divljači svakako je poželjna kvalitativna kategorija svake ponude.

Dakako da su u prednosti oni ovlaštenici prava lova koji mogu ponuditi širi dijapazon mogućnosti kako u izboru divljači za lov/odstrel tako i u ukupnom paketu/aranžmanu lovnog turizma. U eri digitalizacije svakako su poželjni, gotovo neophodni i GIS preglednici kao i precizne GPS koordinate.

Dobro osmišljeni programi/aranžmani neće zataškavat evidentne nedostatke ponuđenog lovišta/regije već će ih, sukladno željama potrošača, upotpunit s konkretnim dogovorima/suradnjom s najbližim/najpovoljnijim ponuđačem njima manjkavih sadržaja (prijevoz, smještaj, događanja, razonoda i t.d.).

Isticanje prethodnih uspjeha i pozitivnih referenci dodatno je obogaćivanje svake ponude. Uz vrhunsku uslugu današnji moderni lovac-turist traži što netaknutiji prirodni ambijent, a tek potom visoku vjerojatnost uspješnog odstrela.

Osim subjektivnog zadovoljstva lovca uspješan odstrel je u konačnici interes i organizatora lovnog turizma. Zadovoljan lovac potencijalni je ponovljeni korisnik usluge, a odstrijeljena divljač izvor dodatne zarade na kontu ovlaštenika prava lova.

Da bi tražene pretpostavke bile zadovoljene kvalitetno pripremljena ponuda mora biti dobro reklamirana, pravilno prezentirana i permanentno dostupna na svim relevantnim tržištima. Ekonomskim rječnikom neophodan je marketing (stavljanje na tržište) u čijoj funkciji su istraživanje tržišta i ekonomska/gospodarska propaganda (promidžba).

Svrha istraživanja tržišta je prikupljanje podataka radi usmjeravanja prodajne politike. Propagandom se potrošač informira o ponudi te ga se stimulira na potrošnju. Moderna se propaganda odlikuje visokom razinom agresivnosti i dominantnim individualnim pristupom potencijalnim potrošačima putem prezentacija.

Glavnina prezentacija odvija se na brojnim specifičnim manifestacijama, skupovima i sajmovima kako na nacionalnoj tako i na međunarodnoj razini. Nema dvojbe da su suvremene medijske tehničko-tehnološke mogućnosti (društvene mreže, e-mail marketing, …) značajno ubrzale komunikaciju i širom otvorile vrata brzom i kompletnom prijenosu informacija te prezentaciji sebe i svojih ponuđenih usluga.

Dakako da su istovremeno značajno porasli i brojni izazovi zloporabe takvih mogućnosti (hibridni rat), a što ukazuje na neophodnost permanentne ažurnosti uz angažman pripadajuće struke. Iako se ne radi o čarobnom (svemogućem) štapiću digitalni marketing uz stručno ažuriranje je među suvremenim mogućnostima/alatima prepoznat kao trenutno najpropulzivnija, najučinkovitija i najsigurnija metoda marketinga.

A digitalni marketing je proces pronalaska i povezivanja s korisnicima kroz digitalne kanale. U svojoj srži nije ništa drugačiji od običnog marketinga već se samo razlikuju alati kojima se dolazi do kupaca, kako se s njima komunicira i kako im se ponuda predstavlja.

Najčešći alati koji se koriste u digitalnom marketingu su SEO optimizacija, PPC oglašavanje, društvene mreže, e-mail marketing, internet stranica, affiliate, odnosno partnerski marketing.

Neupitno je da je kvalitetan marketing garancija uspješnog plasmana ponuđenih roba i usluga pa stoga i uspješnih poslovnih rezultata.

Budući da je sukladno Ustavu kao i Zakonu o lovstvu divljač dobro od interesa za Republiku Hrvatsku i ima njenu osobitu brigu onda je posljedično i dobro ustrojen i uspješan lovni turizam od općeg nacionalnog interesa.

Lovni turizam je pretvaranje nacionalnog dobra iz portfelja obnovljivih prirodnih resursa u dobro za sve njegove vlasnike na državnoj razini.

Zarada ostvarena lovnim turizmom je ujedno pokretač novih aktivnosti i unutar predmetnog lovišta, a s ciljem stvaranja/održavanja optimalnih stanišnih uvjeta (uvjeta ambijenta) glede brige za ukupni ekosustav, za sve divlje životinje uključujući i divljač tj. za lovno gospodarenje.

Značaj ovakvog promišljanja prepoznao je i zakonodavac te će se sukladno netom usvojenog Zakona o lovstvu koncesija prava lova na trideset (30) godina odobravat lovoovlaštenicima s „isplativim i lovnoturistički perspektivnim lovištima“ čija je površina veća od 10 000 ha

Autor

Roman S.

ažurirajte svoje stranice!

AT20 digital agency
72 Leinster Road,
Dublin 6, Ireland.
info@at20digitalagency.com
Contact PersonWhatsApp us